حرفای من
violon%20 %20AloneBoy.com دانلود آهنگ بی کلام بی قرار ساز ویلون

 

بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه میرقصد

 

شب افسون گرم لب بر لب پیمانه میرقصد

 

بریز ساقی شراب اتشین مست و خرابم کن

 

که امشب دلبرم در مجلس بیگانه میرقصد

۹۲/۱۱/۰۷ | 17:36 | عبداله رحمانی |

گدیرم اوزومی دریایه اتام

 

سویونا غرق اولام قومونا باتام

ترجمه:میروم خودم را به دریا بیندازم

غرق ابش بشوم و در باتلاقش گرفتار شوم

۹۲/۱۰/۳۰ | 17:12 | عبداله رحمانی |

 

 برای مشاهده اندازه واقعی مرد تنهای شب! کلیک کنید

 

بازم آفتاب غروب کرد و شب اومد ... به جون خسته ام بازم تب اومد

بازماز ناله خونین قلبم ... خدایا بانگ یارب ، یارب اومد

شب اومد باز شب اومد باز شب اومد ... به جون خسته ام بازم تب اومد 


هوا تاره چراغم سوت و کوره ... تنم داره میسوزه مثله کوره

خدایا یار من کی برمیگرده؟ ... آخه این از خداوندی به دوره

هوا تاره چراغم سوت و کوره ... تنم داره میسوزه مثله کوره

خدایا یار من کی برمیگرده؟ ... آخه این از خداوندی به دوره


چه کج دارو مریضی دارم امشب ... چه درد لانه خیزی دارم امشب

خدایا این حبیبه یا طبیبه؟... چه مهمون عزیزی دارم امشب


بازم آفتاب غروب کرد و شب اومد ... به جون خسته ام بازم تب اومد

بازم از ناله خونین قلبم ... خدایا بانگ یارب یارب اومد

شب اومد باز شب اومد باز شب اومد ... به جون خسته ام بازم تب اومد


 

۹۲/۱۰/۳۰ | 17:6 | عبداله رحمانی |

 
 
 
 
 
 
 
حالا که کار تو شده پر از نیرگ و ریا
 
 
 
حالا که دل تو شده فرسنگ ها دور ار خدا


به من نگو دوست دارم که باورم نمی شه
 
 
 
 
نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه

 
 
تو با این چرب زبونیت هی به من دروغ میگی
 
 
 
می خاهی گولم بزنی هی به من دروغ می گی

 
 
به من نگو دوست دارم که باورم نمی شه
 
 
 
نگو ففقط تو رو دارم که باورم نمیشه

 
تو با دله شکسته ام انقده جفا نکن
 
 
 
تو اگه دوسم نداری اینجوری بد تا نکن

 
به من نگو دوست دارم که باورم نمی شه
 
 
 
نگو ففقط تو رو دارم که باورم نمیشه
۹۲/۱۰/۳۰ | 17:2 | عبداله رحمانی |

لعنت به نگاهی

 

 

که نمیدانی معنایش رفتن است

 

 

یا ماندن

۹۲/۱۰/۲۸ | 11:14 | عبداله رحمانی |

عبور میکنم

 

هر روز از نیمکتهای خالی پارک

 

گویی که کسی انتظارم را

 

میکشد.به انجا که میرسم

 

 

 باید وانمود کنم

 

که

 

باز هم دیر رسیده ام........

۹۲/۱۰/۲۸ | 11:12 | عبداله رحمانی |

בختر است בيگر...

گاهـے בلش مي خواב

بهاכּــﮧ هاے الکـے بگيرב به هواے آغوش تو

شانه هاے تو...

که بعــב تــو

آرام

خيلے آرامבر گوشش زمزمه کنـے:

ببيـכּ مـטּ عاشقتــــم...
۹۲/۱۰/۱۵ | 13:25 | عبداله رحمانی |

تو کـــه میــــدانـــستـــی با چـــه اشتــــیــاقـی…خودم را قـــسمت میکـــنم

پس چـــرا …زودتر از تـــــکـــه تـــکـــــه شـــدنم…جـــوابــم نـــکردی…بـــر
ای

خـــداحــافــظی …خیــلی دیـــر بود…خــیلی دیــــر !!

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:24 | عبداله رحمانی |

✘.. نــہ تــرسے בر نـگـاھـش

نــہ اضـطـرابے בر פּجـوבش

نــہ عـشـقے בر سـرش

نــہ בرבے בر בلـش

فـقـط شـبـیـہ مــن قـــבم مــے زنـב،

ســایــہ ام،

خــوش بــہ حــالـش✘....
۹۲/۱۰/۱۵ | 13:24 | عبداله رحمانی |

دیگه نمیخوام بغلم کنی...!!

از دوباره تنها شدن میترسم...!!

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:23 | عبداله رحمانی |نمى دانم چه رابطه ایست ؟

بین نبودنت با رنگ ها

دلتنگ تو که میشوم

زندگى ام سیاه مى شود !


۹۲/۱۰/۱۵ | 13:22 | عبداله رحمانی |

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم ایــستاده ام !!

کاش بودی . . ....


کاش بودی . . .


وقتـی بغض مـی کردم . . .


فقطـ بغلم مـیکردی و مـیگفتـی . .


ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـن . . .


اگه گریــه کنـی قهـــــر مـیکنم میرمـــــا . . .!


فقط همـیــن …!!!

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:21 | عبداله رحمانی |

_______________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________منتظرتــــــم________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________█████
۹۲/۱۰/۱۵ | 13:21 | عبداله رحمانی |

از مترسکی سوال کردم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده‌ای ؟

پاسخم داد : در ترساندن دیگران برای من لذتی  به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم و  هرگز از آن بیزار نمی‌شوم!

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم : راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!

گفت : تو اشتباه می کنی!

زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!!

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:20 | عبداله رحمانی |

دفترعشـــق كه بسته شـد

ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم

خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون

به پايه توحــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

اوني كه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

بدجوري توكارتومونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـوسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم

غــرورلعنتي ميگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم


ازتــــوگــــله نميكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ازدســـت قــــلب مشاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

چــرا گذشتـــم ازخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

چــــــــراغ ره تـاريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فردا بـه آفتاب وابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو

آخـرمـاجرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه

دسـتو دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه

بزن تيرخــــــــــــــــــلاص رو

ازاونكه عاشقــــــــت بود

بشنو اين التماس رو

ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــ

http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/14352/0_728599001281762219_.jpg

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:11 | عبداله رحمانی |

تنهــــــــــــــــــــــــــــایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

این نیستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ که با کسی دوست نباشی!"

این نیست که آدمی گوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــه گیر و منزوی باشی!

این نیست که کسی باهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حرف نزنه!

این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشـــــــــــــــــــی!

این نیست که کســـــــــــــــــــــــــــــــی دوستت نداشته باشه! تنهایی، یه حس

درونیه!

 تنهایی یعنی "هیچکـــــــــــــــــــــــــــــــس نمیفهمه حالت بده …

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:10 | عبداله رحمانی |

اینجا آرامگاه بغض های کهنه است ...


لطفا کمی سکوت !!!


که اگر بیدار شوند


نفس گیرند لعنتی ها !!!

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:8 | عبداله رحمانی |

زخمی بر پهلویم هست


روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم


و همه گمان می کنند که من میرقصم! 

۹۲/۱۰/۱۵ | 13:7 | عبداله رحمانی |

 

گیرم تمام دنیا بگویند ما مال هم نیستیم...

 

ما به درد هم نمیخوریم...

 

 گیرم برای زیر یک سقف رفتن

 

عشق, آخرین معیار این جماعت باش

 

د گیرم دوست داشتنت بدون سند حرام باشد..

 

 عجیب باشد باورنکردنی باشد

 

گیرم تا آخر عمر تنها بمانم...

 

 گیرم هرگز دستانت, در دستانم قفل نشود...

 

 

 من اما... گیر این گیرها نیستم من تا

 

ابد... گیر

 

چشمان توام گیر دوست داشتنت...!!

۹۲/۱۰/۰۵ | 18:23 | عبداله رحمانی |

نمیخوام با کسی غیر از تو باشم


میخوام از خوابی که لحظه ش یه ساله


برای دیدن روی تو پا شم


اگه تو باشی و دنیا نباشه


میشه با تو همه دنیا رو حس کرد


همه دنیا بیاد و تو نباشی


دلم دق میکنه با این همه درد  ....


پ . ن : چقدر بدون تو تنهام ....


۹۲/۱۰/۰۵ | 18:4 | عبداله رحمانی |

تنهایی... عجیب است...واژه ای

 

معادلش پیدا

 

نمیکنم......تنهایی.....

۹۲/۱۰/۰۳ | 14:7 | عبداله رحمانی |

"ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﯽ...

ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ...

ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ...

ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯼ...

ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ...
۹۲/۱۰/۰۳ | 14:6 | عبداله رحمانی |

۹۲/۱۰/۰۳ | 14:4 | عبداله رحمانی |


نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن ...

ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر می

شد ...

کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگی ها و

 

نبودن هایت می شد ...

کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم

و دردهایم را به گوش تو می رساندم... بدون تو ثانیه

ها برایم عذاب است

کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم

می دانم که نمی دانی بدون تو دیگر بهانه ای نیست جز

 

آمدنت

۹۲/۱۰/۰۳ | 14:3 | عبداله رحمانی |

پــــــــــــﺮﻭﺭﺩﮔــــــــــــــــــــــﺎﺭﺍ . . .

 

ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻋﺎﻟــــﻢ ﺳﻮﮔﻨــــــﺪ،

 

ﺁﻧﮕــﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑـﯽ ﺷﺐ،

 

ﺑﻪ ﯾـﺎﺩ ﻋﺸﻘـــﺶ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــﺰﺩ . . .

 

ﮐﻤـــــــﯽ ﻧﮕﺎﻫــــﺶ ﮐــــــﻦ . . ! ! !

۹۲/۱۰/۰۳ | 14:0 | عبداله رحمانی |

گاهی اوقات ﺁﺩﻡ ﻋــﺠﻴـﺒــــ ﺩﻟــﺶ ﻣﻴــﺨـﻮﺍﺩ ﻳــﮑـﯽ ﺑــﻬــﺶ ﮔﻴـــﺮ ﺑـــﺪﻩ!

ﺍﺯﺵ ﺑــﭙــﺮﺳــﻪ ﮐــﺠـﺎﻳــﯽ؟؟؟ ﮐــﺠــﺎ ﻣﻴــﺮﯼ؟؟؟ ﮐــﯽ ﻣﻴـــﺎﯼ؟؟؟

ﺯﻭﺩ ﺑـــﺮﻭ ﺧــﻮﻧــﻪ! ﺭﺳــﻴـﺪﯼ ﺯﻧـﮕــــ ﺑـــﺰﻥ!!

ﻫـــﻮﺍ ﺳـــﺮﺩﻩ ﻟــﺒـﺎﺱ ﮔـــﺮﻡ ﺑـﭙـــﻮﺵ...

ﺗـــﺎ ﺩﻳـــﺮ ﻭﻗــﺘــــ ﺑـــﻴـﺪﺍﺭ ﻧــﻤـــﻮﻥ...

ﺣـــﺘـﯽ ﺑــﺎﻫــﺎﺗــــ ﻗـــﻬــﺮ ﮐـــﻨـﻪ

ﺑــﺎﻫــﺎﺵ ﻗــﻬــﺮ ﮐــﻨــﯽ... ﻧـــﺎﺯﺕ ﺭﻭ ﺑــﮑـﺸـــﻪ!

ﻧـــﺼـﻔــﻪ ﺷــﺒـﯽ ﺑـﻬـﺘــــ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑـــﺪﻩ...

ﺑـــﺪﻭﻧــﯽ ﺗــﻮ ﺑــﻲ ﺧــﻮﺍﺑﻴــﺎﺷـــﻢ بــﻪ ﻳــﺎﺩﺗـــﻪ...

ﺑـــﺎﻳـﺪ ﻳـــﮑـــﯽ ﺑـــﺎﺷــﻪ ﻧـــﮕـﺮﺍﻧـﺘــــ ﺑـــﺎﺷـــﻪ...!

ﺑـــﺎﻳــﺪ ﻳـــﮑــﯽ ﺑـــﺎﺷــﻪ ﺑـﻬـﺘــــ ﺑــﮕـــﻪ ﻣــﻮﺍﻇـﺒــــ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑــﺎﺵ...!

ﺁﺩﻡ ﻫـــﯽ ﻣـــﻴﺨــﻮﺍﺩ ﺑــﻪ ﺭﻭﯼ ﺧـــﻮﺩﺵ ﻧـــﻴــﺎﺭﻩ،

ﻫــﯽ ﺑـﮕـــﻪ ﻫــﻤﻴــﻨـﺠـــﻮﺭ ﯼ ﺧــﻴـﻠــﻴـــﻢ ﺧـــﻮﺑــﻪ!

ﻭﻟــﯽ ﻳـــﻪ ﻭﻗـــﺘــﺎﻳـــﯽ ﺩﻳـــﮕــﻪ ﻧـــﻤﻴـــﺸــﻪ، ﺩﻳـــﮕــﻪ ﻧــﻤﻴــﺘـﻮﻧـــﻪ!

ﺑـــﻌـﻀـــﯽ ﻭﻗـــﺘــﺎ ﺁﺩﻡ ﺣـﺲ ﻣﻴــﮑﻨــﻪ ﻣــﻴﺨــﻮﺍﺩ ﻳـــﻪ ﺣـــﺮﻓـﺎﻳـﯽ ﺭﻭ

ﺑـــﺸـﻨـــﻮﻩ... ﻳــــﻪ ﺣـــﺴـﺎﻳــﯽ ﺭﻭ ﺗـــﺠــﺮﺑــﻪ ﮐــﻨـــﻪ!

ﺑـــﻌـﻀـــﯽ ﻭﻗــﺘــﺎ ﺁﺩﻡ ﺩﻟـﺶ ﻣـــﻴﺨـــﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳـﻪ ﻳـﮑــﯽ ﻣـﻬـــﻢ ﺑـــﺎﺷـــﻪ...

۹۲/۱۰/۰۳ | 13:59 | عبداله رحمانی |

چـقـدر خـوبـه

یـکـی بـاشـه

یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه

سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش

آرومـت کـنـه

حـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه

عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه

چـقـدر خـوبـه

چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه

غـصـه نـخـوری هـا

من کــنارتم....

۹۲/۱۰/۰۳ | 13:58 | عبداله رحمانی |

۹۲/۰۹/۲۳ | 17:11 | عبداله رحمانی |

ترنم باران را نثار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه

هایت و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را

به موهایت هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . . .

۹۲/۰۹/۲۳ | 17:10 | عبداله رحمانی |

من

در اینجا مانده ام

بر جا ایستاده و سرد

وز دو چشم خسته

اشک یأس می ریزم

به دامان جادۀ خالی

زیر باران  ... !

۹۲/۰۹/۲۳ | 17:8 | عبداله رحمانی |

About
.............................................

سلام.ابجیای و داداشای من.این وب خونه ی خسته ی شماس.من تو وبم نوشته ها ومتن های خودمو هم مینویسم هر متنی که تو عنوانش من هس نوشته ی خودمه مثل غم و من و... .
با تبادل لینکم موافقم.زنده باشین.
Menu
.............................................
PreviousItems
.............................................
Archive
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................